HeadlineImage

För våra studenter

Välkommen! Här kan du som är student hos oss hitta information om våra kurser och program, samt annat som kan vara bra att veta.

Information som är riktad direkt till kursdeltagare, som till exempel föreläsningsmaterial och gamla tentamina finns i lärplattformen, Cambro. Studenter som är antagna/registrerade på en kurs har access till kursens Cambrosida.

Schemawebb
Här finns preliminära scheman till våra kurser. Deltagare på kurs får eventuella uppdateringar av schemat i Cambro. Studenter antagna till program får normalt sina schema upplagda på programmets hemsida (Cambro).

Ämne
Biologi
Molekylärbiologi

För övrig information som riktar sig mot institutionens studenter, vänligen kontakta nedanstående personer.

Huvudstudierektor och Studierektor för grundutbilning är Benedicte Albrectsen

Studierektor för avancerad utbildning och Mastersprogram är Laszlo Bako.

Examinator för forskarutbildningen är Leszek Kleczkowski.


Sidansvarig: Jan Karlsson

Utskriftsversion